[in profiel] Gerard Mol, senior toezichthouder

OMWB'er van het eerste uur heeft toezicht een vlucht zien nemen

Toezichthouder Gerard Mol is één van de loyalere OMWB’ers. Al sinds de oprichting van de dienst in 2013 zet hij zich met zijn milieukundige achtergrond in voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Gerard heeft in de loop der jaren zijn werkzaamheden zien veranderen van enkel controles uitvoeren naar ook het fungeren als contactpersoon voor verschillende gemeentes, de rol van de zogenaamde operationeel verbinder. Binnen dat kader stelt hij momenteel voor Dongen en Oosterhout bijvoorbeeld de lijsten met bedrijven op die dit jaar gecontroleerd moeten worden. Daarbij overziet hij als werkverdeler bovendien welke bedrijven er als eerst aan bod moeten komen voor een controle of mogelijke hercontrole en wijst hij deze opdrachten aan collega’s toe. Met de gemeentelijke oriëntatie in het achterhoofd houdt hij daarbij zelf toezicht bij bedrijven die een politiekgevoelige context kennen. Branche “Interessant is ook het project Metelektro (Metaal en Elektro) dat sinds vorig jaar loopt, daarvan ben ik projectleider. Ieder jaar controleren we een specifiek aantal branches. Dit jaar gaan we een eerste slag maken met het controleren van bedrijven die iets met metaal doen. We willen in beeld krijgen welke processen er binnen die bedrijven gaande zijn, om zo inzichtelijk te krijgen bij welke bedrijven het risicogericht toezicht van toepassing zou kunnen zijn. Een mooie klus, die ons op langere termijn interessante data en inzichten op kan leveren voor nóg efficiënter toezicht.” Jong talent Voldoening haalt Gerard ook enorm uit het helpen en adviseren van zijn collega’s. Hij ziet het personeelsbestand van zijn team steeds jonger worden, wat maakt dat hij zelf, bijna veertig, toch als een soort senior beschouwd wordt. Hij schikt zich graag in die rol. “Nieuw jong talent brengt ook weer nieuwe energie met zich mee, dat is écht tof. Hen kun je nog gemakkelijk meegeven dat je in het toezichtsvak op langere termijn meer bereikt door zaken uit te leggen aan bedrijven dan wanneer je heel zwart-wit overtredingen constateert en deze bevindingen aan het bedrijf meedeelt. Het is zo waardevol dat je bijvoorbeeld niet alleen meedeelt dát er een lekbak onder een olietank moet staan, maar dat je ook het perspectief voor het bedrijf meedeelt. Dat er anders over twintig jaar mogelijk sprake is van een olieverontreiniging in de bodem met een kostenplaatje van meer dan tienduizend euro om het schoon te laten maken.” Helikopters Binnen zijn takenpakket valt, weliswaar een klein aandeel maar relatief onbekend, ook het verzorgen van TUG-ontheffingen (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Dat brengt hem en twee van zijn collega’s ook buiten de gangbare werktijden, bijvoorbeeld in het weekend, op de been. “Bij een TUG-ontheffing controleer ik het landen en het opstijgen van helikopters op verschillende plekken nadat een aanvraag hiervoor door mijn collega is goedgekeurd. We zijn jaarlijks bij zo’n vijftig landingen aanwezig. Daarbij moet je denken aan het halen en brengen van mensen door helikopters, vaak met een recreatief karakter. Ik ga dan naar de plek waar de helikopter gaat landen, en ga aan de hand van de voorschriften in de vergunning na of alles volgens afspraak verloopt. Stijgen en landen ze alleen overdag? Gaat het om een enkele vlucht? Komt de plek overeen met de eerder afgestemde coördinaten? De Provincie kan dan bij klachten van omwonenden over geluidsoverlast aangeven dat zo’n landing volgens de regels is verlopen en dat hierop is gecontroleerd.”


"Nieuw jong talent brengt ook weer nieuwe energie met zich mee, dat is écht tof."

Omslag Het werk van Gerard kenmerkt zich door de veelzijdigheid van alle taken. “Dat houdt het voor mij leuk en afwisselend. Dit jaar gaan we oefenen met de nieuwe vorm van controleren, die de Omgevingswet straks voorschrijft. We moeten met een andere bril gaan kijken, voorheen keken we naar de bedrijven an sich (de inrichtingen), in de toekomst moeten we juist gaan letten op de milieubelastende activiteiten (mba’s) binnen ieder bedrijf. Dat is wel even een omslag. Ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen!”

Meer lezen over het werk van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant?

Abonneer je op OMWB [in beeld]