OD on tour 2021

Wat deden we zoal en wat vonden onze gasten er van?

De medewerkers van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zetten zich elke dag in voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Tijdens OD on tour zetten we in de laatste week van september onze deuren letterlijk en figuurlijk open.

Relaties van onze opdrachtgevers (bestuurders, raads- en Statenleden, contactambtenaren) maar ook samenwerkingspartners gingen deze week mee op pad met een toezichthouder, handhaver, adviseur, onderzoeker of vergunningverlener. Een mooie kans om van dichtbij het werkveld van de OMWB te leren kennen. En dat leverde veel mooie reacties op! Scroll verder voor een overzicht in vogelvlucht!

Bodemenergiesystemen Aanwezigen uitleg gegeven over bodemenergiesystemen, een (nog relatief onbekende) methode waarbij warmte en koude op duurzame wijze wordt in de bodem wordt opgeslagen. Ze konden bovendien ter plekke aanschouwen hoe de boring van een bodemenergiesysteem in zijn werk gaat.


"De OMWB handelt voor ons, de gemeente Oosterhout, deze meldingen af en wij krijgen daarvan de bevestiging op papier. Voorheen zei me die bevestiging niet zoveel. Ik vind het nu heel fijn om te zien waar deze meldingen in de praktijk over gaan. Nu zegt het me iets. Heel interessant.”


Toezicht Tijdens OD on tour vond ook een controlebezoek plaats aan Chugoku Paints in Heijningen. Toezichthouder Jim Florentinus ging er langs en constateerde dat het bedrijf het nalevingsmanagement prima op orde heeft en de Brzo-status niet lang meer op zich laat wachten. Lees het uitvoerige artikel over dit bezoek in deze uitgave van OMWB [in beeld].

Veehouderij In Strijbeek ging toezichthouder Mark Léautaud op controle bij een geitenhouder die in zijn bedrijf luchtwassers moet aanbrengen om de stikstofemissie te verminderen. Aanwezigen kregen uitleg over de controle en keken over zijn schouder mee.


"Zelf ken ik het systeem van kwaliteitsaudits. Daar lijkt het bezoek op, alleen viel op dat de toezichthouder voor een deel ook adviseur is. En dat vind ik positief, want uiteindelijk is het de bedoeling dat de ondernemer ook kan leven mét de regels waar hij allemaal aan moet voldoen."


Invasieve exoten Op de Dunsedijk in Lage Mierde werden verschillende verantwoorde bestrijdingsmethoden van invasieve exoten gedemonstreerd. Van herbiekorrels tot stroomstoten. Aanwezigen waren getuige van veelbelovende innovatieve technieken die de groei van woekerplanten een halt toe moet roepen.


"Interessant om enkele methodes te zien. Ook om te horen wat wel en niet werkt (open en eerlijk)."


Omgevingswet De Omgevingswet, een relevant thema voor zowel de OMWB als haar deelnemers, werd ook uitgelicht. In het kantoorpand van de OMWB werd vanwege de grote belangstelling maar liefst twee dagdelen geoefend met een specifieke casus voor de Omgevingstafel.


"Heel leerzaam en goed om op deze manier te oefenen!"


TMO Team Metingen & Onderzoek in Den Bosch opende haar deuren en gaf uitleg over de verschillende werkzaamheden die zij met regelmaat in opdracht van de Provincie en gemeenten uitvoeren. Daarbij was de toegang tot het professioneel uitgeruste wagenpark één van de hoogtepunten.


"Zeer interessant!"


BOD Het team achter het Brabants Omgevingsdatalab deed uit de doeken op welke manier zij data gebruiken om tot efficiëntere vergunningverlening, toezicht en handhaving te komen. De Veehouderijkeuzetool, die alle relevante data rondom de agrarische bedrijven op een logische manier aan elkaar koppelt kwam onder andere ter sprake.


"Zeer interessant en goed om te zien dat ook de OD's niet stil zitten als het aankomt op het gebruiken van nieuwe technieken en het slimmer gebruiken van bestaande data."


Energietoezicht Hendri Damen vertelde bij het Tilburgse inpakbedrijf Van Eerd B.V. welke duurzame maatregelen daar zijn genomen in het kader van energiebesparing.


“Ik was blij verrast met het feit dat er in het energietoezicht ook veel ruimte is voor bewustwording en advisering, en niet alleen voor controle en handhaving.”


Moerdijk In Moerdijk kregen geïnteresseerden woensdag de kans om het luchtmeetstation van de OMWB van binnen te bekijken. Ook werd het samenwerkingsverband binnen het industrieterrein Moerdijk met de Veiligheidsregio nader toegelicht.


“Het is complexer dan ik vooraf dacht! En goed dat er in Moerdijk al zo wordt samengewerkt met de verschillende partijen.”


Wat vonden onze bezoekers verder van OD on tour?

0

mensen namen deel aan de activiteiten van de OMWB tijdens OD on Tour.

0

is het aantal gemeenten binnen en buiten ons werkgebied waarvan een afvaardiging deelnam.

0

is het aantal bestuurders dat aanwezig was bij één van de activiteiten van de OMWB.

0

is het aantal gevulde koeken dat gedurende OD on tour werd geconsumeerd.

0

is het aantal raads- en commissieleden dat deelnam aan één van de activiteiten van de OMWB.

0%

van de bezoekers geeft aan een beter beeld te hebben gekregen van het werk van de OMWB.

0%

van de bezoekers geeft aan nog steeds hetzelfde beeld te hebben van het werk van de OMWB.

0

is de gemiddelde beoordeling van onze bezoekers

Meer lezen over het werk van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant?

Abonneer je op OMWB [in beeld]