[in cijfers]

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn op dit moment te vinden bij provinciale bedrijven in Brabant? De OMWB werkte mee aan een inventarisatie. De cijfers liegen er niet om, er is werk aan de winkel. Een overzicht.

Wat zijn ZZS?

ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Het IPO maakte met het ministerie van I&W de afspraak om ZZS te laten inventariseren bij de bedrijven onder hun bevoegd gezag. De OMWB zorgde samen met andere omgevingsdiensten en waterschappen voor de inventarisatie, waarvan de resultaten nu binnen zijn.

0

is het aantal stoffen dat het RIVM erkent als Zeer Zorgwekkend.

0

hebben de status 'potentieel Zeer Zorgwekkend'.

0

bedrijven zijn in de provincie Noord-Brabant aangeschreven.

0

bedrijven nam de OMWB voor haar rekening.

0

verschillende ZZS zijn bij die 139 bedrijven geconstateerd.

De OMWB inventariseerde de afgelopen twee jaar samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten en waterschappen de aanwezigheid van ZZS bij provinciale bedrijven. Projectleider Jacky Priester (links): "We weten nu beter welke van de aangeschreven bedrijven ZZS-emissies op lucht en water loslaten. De betreffende bedrijven Brzo, RIE en afvalverwerkers moeten, als ze dat nog niet deden, proactief gaan werken aan hun vermijdings- en reductieprogramma’s. Ze moeten zichzelf de vraag stellen: ‘Moeten we deze stoffen nog wel gebruiken? Kunnen we desnoods de emissies verlagen?’"

De toezichthouders van de OMWB krijgen dankzij de inventarisatie middelen aangereikt om toe te zien op verbetering van de toepassing van de ZZS-wetgeving en zo bij te dragen aan het verminderen van het risico op blootstelling aan ZZS. "Doordat er voortdurend nieuwe kennis en inzichten ontstaan over ZZS, hebben deze stoffen een ongrijpbaar en daardoor ook angstaanjagend karakter. We moeten nu adequaat handelen om gezondheidsrisico’s en aantastingen van de leefomgeving op de langere termijn te voorkomen.”

Hier vind je ZZS

PFAS

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Bekende voorbeelden van PFAS zijn PFOA perfluoro octanoic acid (perfluoroctaanzuur), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonzuur) en GenX-stoffen. GenX werd onder andere aangetroffen in afvalwater bij Chemours in Dordrecht. GenX is net als andere PFAS’en vuil-, water- en vetafstotend en wordt gebruikt voor de teflonlaag van pannen, maar ook voor pizzadozen. PFAS breekt pas af bij 1200 graden, een ‘lastig’ te realiseren proces.

Kwik

Kwik is een zwaar metaal dat al in kleine hoeveelheden giftig is. Zowel nationaal als internationaal geldt er beleid om het gebruik van kwik tegen te gaan en de emissies te beperken. De grootste bron van kwikafval is de gasindustrie. Kwik werd vroeger in verbindingsvorm gebruikt als tandvulling, voor medicijnen maar ook voor metaalbewerking- en bescherming. Het kan daarom ook voorkomen in afvalstromen, afvalverwerkers moeten er daarom goed op letten kwik hier uit te halen door hun innamebeleid hier op af te stemmen.

Benzeen

Benzeen is een chemische stof met een zoete geur. Het zit bijvoorbeeld in benzine, ruwe olie, uitlaatgassen en sigaretten. Bij een bedrijf wist de OMWB na veel geurklachten en constateringen van benzeenemissies, met behulp van FLIR-camera’s, het bedrijf er toe te bewegen om de bedrijfsvoering nagenoeg gasdicht te maken.

Meer lezen over het werk van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant?

Abonneer je op OMWB [in beeld]